It’s a prank!

Ning ulahing mga adlaw napuno kita sa daghang mga pakatawa.

Nahimong buhi ug alive ang mga pasiaw dili ni Max Andrino kondili sa atong mga lideres tungod sa mga isyu gikan kang Lapu-Lapu ngadto na sa West Philippine Sea. Debate kini ang ilang pagahimoon.

Apan lagi kay dili patas mao nga lainlaing mga personahe ang niboluntaryo.

Karon pa sab ko nga si Lapu-Lapu diay Tausug! Ug nga agi’g kamandoan sa mas labaw pa niya mao nga gikan sa Mindanao nibiyahe pa gyud tawon siya og layo layo aron makaabot sila sa Mactan kay lagi dunay mga langyaw didto.

Karon pa ko duna na diay GPS kaniadto o dili ba kaha cell phones nga dali ra man gyud kaayo kontakon ang taga Mindanao?

Mao ra gyud nay anhaon ni Lapu Lapu kun ugaling taga didto siya? Pun-an pa nga dunay nanangkon nga siya ang katapusang mopirma sa atong kaluwasan. Pagkalisud!

Advertising
Scroll to continue

Mahinungdanon man tuod ang mga pasiaw sa atong adlaw adlaw nga kinabuhi.

Ang atong mga pasiaw makahupay sa kabug-at sa atong mga gipas-an.

Apan subo palandungon nga nahimong ang mga butang seryoso gihimo naman lang hinuong kabahin sa mga pasiaw.

Dili ba sakit kaayo palandungon? Apan mao kini ang nahitabo sa atong nasud.

Ug daw sa maong mga panghitabo daghanan kanato ang nalibog kun unsaon na lang kaha nato niini pagbangon human ning dakong unos nga mihasmag kanato. Dili ba lisud?

Daghang ang posibleng mahitabo. Una alang sa kinabag-an mamahimong makuhaan ang national self-esteem. Ang huyang ug katag nga pangulo dili gyud makahatag og kahiusahan sa iyang mga sakop. Dili ba kaha kabahin lamang kini sa pagduladula sa atong seguridad ingon nga nasud.

Ang pag-create og scenario aron mahatagan og igong kasayon ang mga kaaway sa pagsulod sa atong teritoryo pagahimoon aron mamahimong mas mogawas kitang mga makalolooy ug walay mahimo.

Ikaduha, ang anaa sa gahom makapabuhagay sa ilang buot pagahimoon.

Dili man tuod sila mogawas nga maayo ug tarong sa panan-aw sa kadaghanan apan alang kanila sila sa gihapon nagmadaugon kay after all wala nila hunahunaa ang atong nasud.

Gihunahuna lamang nila ang ilang mga kaugalingon nga ang tanan Joke! Ang tanan pasiatab ug pagpagarpar lamang….

Show comments