Suklam (97)

Ipinagtapat ni Brent kay Julio na maski siya ay gustong isama ni Vivian sa dagat ng kasalanan.

Hindi naman maka­paniwala si Julio sa sinabi ni Brent.

“Inakit ako ni Vivian­, Julio. Pinipilit akong magtalik kami sa stockroom ng opisina. Pero tinanggihan ko siya. Sabi ko hindi ko magagawa dahil kaibigan kita.’’

“Napakasamang babae!’’ sabi ni Julio.

“Natigil lamang siya sa pang-aakit sa akin nang sabihin ko ang ginawa ng aking ina sa aking ama. Sabi ko pa nasusuklam ako sa babaing naghahanap pa ng ibang kandungan at hindi masiyahan sa iisang lalaki. Bigla niya akong iniwan. Pakiramdam ko nasaktan siya sa aking mga sinabi.’’

“Wala nang pagbabago sa kanya, Brent. Ta­lagang nasa dugo na niya ang pangangaliwa.’’

“Palagay ko nga Julio.

Malalim na ang gabi nang maghiwalay sina Brent at Julio.

(Itutuloy)

Show comments