Suklam (92)

Nang lingunin ni Brent kung sino ang puma­sok sa stockroom, si Vivian! Ba’t kaya pumasok dito?

Dahan-dahang lumapit si Vivian kay Brent.

“Busy ka Brent?” tanong ni Vivian.

“Oo Vivian. Bakit?’’

“Wala naman.’’

“May kailangan ka Vivian?’’

“Meron sana.’’

“Ano ‘yun?’’

“Huwag na lang… naka­kahiya.’’

“Ano nga ‘yun? Huwag mo na akong gawing mang­huhula.’’

“Hindi ka magagalit, Brent?’’

“Paano ko masasabing magagalit ako kung hindi mo sasabihin?’’

“Ano e, personal.’’

“Ano nga ‘yun?’’

Bumuntung-hininga muna si Vivian saka sinabi ang hinihiling kay Brent.

“Gusto kita, Brent.’’

Nagulat si Brent pero hindi nagpahalata. Ano ba itong sinabi ni Vivian at mukhang nag-uumpisa na namang lumikha ng kasalanan?

“Huwag kang magbiro, Vivian.”

“Hindi ako nagbibiro. Gusto kita Brent.”

“May asawa ka, Vivian at kaibigan ko ang asawa mo. Gagawa ka na naman ng kasalanan.’’

Napangisi si Vivian.

“Hindi ba’t kasalanan din ang ginawa ninyo ni Mara rito? Nakita ko ang ginawa n’yo. Gustung-gusto n’yo pareho. May asawa rin si Mara.’’

Hindi nakapagsalita si Brent. Si Vivian ang nakasaksi sa ginagawa nila ni Mara.

(Itutuloy)

Show comments