Suklam (90)

“PINUWERSA lang ako ng asawa ko kaya napilitan na akong pakasal sa kanya. Kapitbahay namin siya sa Tondo. Minsan, ina­bangan ako sa pag-uwi at pinilit. Wala na akong na­gawa. Pinakasalan ako. Pero ang totoo, hindi ko siya mahal,’’ sabi ni Mara.

Humugot nang mala­lim na buntunghininga si Brent. Masyado palang ma­drama ang buhay pag-ibig ni Mara. Pero gaano kaya katotoo ang sinasabi nito?

“Hindi mo alam ang si­nasabi mo Mara. Kahit ano pa ang sabihin mo, may asawa ka na. Kasal kayo. Kasalanan ang gagawin mo. ‘Yun ngang ginawa natin, kasalanan na ‘yun. Kung alam ko lang na may sabit ka, hindi na sana ako nag­patangay… ayaw kong su­mira ng pagsasama. Hindi ako nagwawasak ng taha­nan. Hindi ko na ikukuwento sa’yo ang buhay namin, pero ganyang-ganyan—nag­taksil ang isa kaya nawasak ang pamilya. At alam mo, nasusuklam ako sa babaing may asawa na pero naghaha­nap pa ng ibang kandungan. Hindi makuntento sa isa lang. Nakakasuklam!’’

Na­patingin nang tuwid si Mara kay Brent. At saka unti-unting ibinaba ang tingin.

Marahang tumayo at walang paalam na umalis.

Nakahinga nang maluwag si Brent.

Itutuloy

Show comments