Suklam (86)

Nadarang na si Brent kaya pinagbigyan na ang kagustuhan ni Mara. Hindi na rin niya binigyang halaga na posible ngang may makapasok na ibang tao sa stockroom at mahuli ang ginagawa nila. Tukso si Mara na hindi maiwasan. Lalaki kasi siya at umaalimpuyo ang dugo. Kung hindi natatakot si Mara, siya pa kayang lalaki. Isa pa, binata siya—walang sabit. Aywan nga lang si Mara. Hindi niya naitanong kung dalaga pa ito o “dala na”. Pero sa dama, niya, parang “dala na” na si Mara.

At dahil nga abalang-abala siya sa paglikot sa katawan ni Mara, hindi niya naramdaman o napansin na may ibang tao na nakapasok sa stockroom. Dahan-dahan ang anino ng taong nakapasok at pinagmasdan ang ginagawa ni Brent kay Mara. Ni hindi humihinga ang taong nagmamasid sa kanila at tila inggit na inggit sa ginagawa niya kay Mara. Napakagat-labi ang anino.

Hanggang may nasagi na maliit na turnilyo ang anino at bumagsak iyon sa sahig. TOINK!

Nagulat sina Brent at Mara.

Naiangat ni Brent ang kanyang bibig sa bibig ni Mara. Bigla rin niyang nahugot ang palad sa ilalim ng panty ni Mara.

“Ano yun?’’ tanong ni Brent.

“May nahulog—parang washer o turnilyo?’’ sabi ni Mara.

“May nakapasok na tao!’’

“Hindi tao yun!’’

Inayos ni Brent ang sarili.

Inayos din ni Mara ang palda at posisyon ng panty.

“Tayo na!’’ yaya ni Brent.

“Mauuna ako sa paglabas,’’ sabi ni Mara.

(Itutuloy)

Show comments