Maid of Honor (42)

KAHIT na sinabi ni Rocky kay Honor na huwag nang mamroblema kung si Yana ang dancer sa KTV, hindi pa rin ito matahimik. Gusto pa rin niyang makakita ng ebidensiya na hindi si Yana ang dancer.

Naisip ni Honor, kung siguro ay makakakita siya ng ebidensiya na hindi si Yana ang dancer, matatahimik na siya. Hindi na siya mag-iisip ng kung anu-ano kay Yana.

Lalo kasing lumubha ang pagdududa niya na si Yana ang dancer sa KTV nang sabihin nito nung isang araw na ang paborito raw menu o pulutan ng mga customer sa KTV ay sisig. Paano niya nalaman iyon? Siguro nga, si Yana at ang dancer ay iisa.

Pero paano naman siya maghahanap ng ebidensiya kay Yana?

Paano niya makikita kung may nunal ito sa pusod? Laging naka-pants at mahabang shirt si Yana.

Hanggang isang balak ang naisip niya.

Bosohan kaya niya si Yana kapag naliligo?

(Itutuloy)

Show comments