Mayo 23, 2024

GEMINI: (May.21-Hun. 21) – Isang suliranin ang darating, kailangan mong mamili sa mga manliligaw. Huwag dayain ang puso, maging tapat. Lucky numbers at color for the day ang 15, 28, 32, 39 at ruby red.

CANCER: (Hun. 22-Hul. 22) – Mahirap hanapin ang totoong pagmamahal. Pero darating ito .Lucky numbers at color for the day ang 4, 11, 29, 37 at yellow.

LEO: (Hul. 23-Ago. 22) – Harapin ang umaga nagmasaya. Huwag makipagtalo. Lucky numbers at color for the day ang 3, 19, 21, 24 at blue.

VIRGO: (Ago. 23-Set.23) – Ang pag-asenso ay hindi binibigay, ito ay pinaghihirapan. Lucky numbers at color for the day ang 6, 27, 33, 40 at lemon green.

LIBRA: (Set.  24-Okt. 23) – Aakuin mo ang responsibilidad ng iba. Pag-isipan ng mabuti. Lucky numbers at color for the day ang 6, 14, 30, 35 at gray.

SCORPIO: (Okt. 24-Nob. 22) – Huwag manlamang, magiging balakid ito sa pag-asenso.  Lucky numbers at color for the day ang 12, 23, 26, 27 at apple green.

SAGITTARIUS: (Nob. 23-Dis. 21) – Ang kalusugan ay dapat ingatan. Baguhin ang dapat baaguhin sa lifestyle. Lucky numbers at color for the day ang 7, 29, 31, 44 at beige.

CAPRICORN: (Dis. 22-Ene. 19) – Basahing mabuti ang anumang papeles bago lagdaan. Lucky numbers at color for the day ang 2, 24, 34, 42 at purple.

AQUARIUS: (Ene. 20-Peb. 18) – Magpatawad para gumaan ang loob. Lucky numbers at color for the day ang 9, 14, 20, 38 at brown.

PISCES: (Peb. 19-Mar. 20) – Simulan ang gawain para may matapos. Disiplina ang pairalin.Lucky numbers at color for the day ang 7, 15, 23, 34 at ocean blue.

ARIES: (Mar. 21-Abr. 19) – Makakatanggap ka ng magandang balita. Lucky numbers at color for the day ang 3, 16, 18, 38 at cream.

TAURUS: (Abr. 20-May. 20) – Magkakaroon ng kaunting problema sa pananalapi. Lucky numbers at color for the day ang 9, 15, 28, 35 at orange.

Show comments