Mayo 14, 2024

TAURUS: (Abr. 20-May. 20) – Matinding galit ang mararamdaman mo sa bandang umaga kaya maging mahinahon. Huwag hayaang masira ang araw, hangga’t maaari pag-isipan muna ang bawat salitang bibigkasin at lalabas sa bibig. Lucky numbers at color for the day ang 1, 11, 26, 37 at pink.

GEMINI: (May.21-Hun. 21) – Ayusin mo ang kuwarto. Ilang gabi kang hindi makakatulog ng maa-yos dahil wala sa tama ang posisyon ang kama. Lucky numbers at color for the day ang 5, 14, 25, 30 at light blue.

CANCER: (Hun. 22-Hul. 22) – Malulungkot ka sa araw na ito dahil sa paglayo ng iyong minamahal. Isang bisita ang magpapahiya sa iyo sa opisina. Lucky numbers at color for the day ang 3, 24, 30, 42 at tangerine.

LEO: (Hul. 23-Ago. 22) – Tatanggap ka ng magandang balita mula sa malayo. Makikilala ang tao na babago sa takbo ng iyong buhay. Lucky numbers at color for the day ang 6, 27, 31, 44 at green.

VIRGO: (Ago. 23-Set.23) – Kakailanganin mo ang tulong sa suliraning pag-ibig. Pag-ukulan ng pansin ang mga bagay-bagay sa iyong kapaligiran. Lucky numbers at color for the day ang 6, 22, 28, 39 at apple green.

LIBRA: (Set.  24-Okt. 23) – Gagawin mo ang lahat para sa pag-ibig pero mabibigo ka. Isang kamag- anak ang hihingi ng tulong pinansiyal. Lucky numbers at color for the day ang 4, 10, 16, 33 at violet.

SCORPIO: (Okt. 24-Nob. 22) – Ikunsulta kaagad sa doktor kung hindi maganda ang pakiramdam. Manunumbalik sa iyo ang tiwala sa sarili. Lucky numbers at color for the day ang 2, 9, 23, 32 at cream.

SAGITTARIUS: (Nob. 23-Dis. 21) – Lalong gugulo ang pagsasama dahil sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagpapakumbaba ng bawat isa. Lucky numbers at color for the day ang 16, 21, 35, 38 at orange.

CAPRICORN: (Dis. 22-Ene. 19) – Malamang dadalo ka sa isang pagtitipon na pang-pamilya. Mapapansin nila ang maganda mong kalusugan. Lucky numbers at color for the day ang 4, 20, 31, 44 at aquamarine.

AQUARIUS: (Ene. 20-Peb. 18) – Makakaramdam ka ng pananakit ng katawan. Pahinga ng kailangan. Maaakit ka sa isang oportunidad. Lucky numbers at color for the day ang 2, 17, 23, 34, at blue.

PISCES: (Peb. 19-Mar. 20) – Maging maunawain sa isang kapamilya, hindi naman niya gusto ang pagkakamali. Simulan ang negosyo. Lucky numbers at color for the day ang 1, 17, 26, 37 at white.

ARIES: (Mar. 21-Abr. 19) – Magiging magulo ang isip, malilito kung ano ang dapat unahin. Matatapos ang araw na walang magagawa. Lucky numbers at color for the day ang 4, 8, 18, 33 at jade green.

Show comments