Divorce bill

Dear Dr. Love,

Ano po ba ang masasabi ninyo tungkol sa divorce bill kung matupad ‘yan sa ating bansa? Ako naman ay hindi isang politician. Isa lang ako sa mga mahilig sa diskusyon tungkol sa mga batas ng ating bansa.

Sa ngayon ‘yan ang mainit na pinag-uusapan. Mahal ko ang misis ko. Ito lang naman ay para sa kaalaman ng mas nakararami. Mainam na ‘yung may alam kaysa sa oo lang nang oo.

Mang Amado

 

Dear Mang Amado,

Ang pagpasa ng divorce bill sa Pilipinas ay magdudulot ng iba’t ibang epekto sa mga mag-asawang Pilipino. Magbibigay ito ng opsyon sa mga mag-asawa na hindi na masaya sa kanilang relasyon para magkaroon ng legal na paraan ng paghihiwalay.Posibleng magdulot ito ng pagtaas ng bilang ng hiwalayan sa ating  bansa, na maaaring magkaroon negatibong implikasyon sa bawat pamilya at sa lipunan.

Mahalaga na pag-aralan nang mabuti ang panukalang batas at ang mga posibleng epekto nito bago ito aprubahan.

DR. LOVE

Show comments