PSN Kutob ( Leaderboard Top ), pagematch: , sectionmatch: 1

Nobyembre 4, 2017

Pagtitibay: Malakas ako dahil sa kalakasang kaloob ng Manlilikha ko. Siya rin ang tumutugon sa mga pangangailangan ko.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Magiging matibay ang iyong pundasyon sa larangan ng trabaho kung may magaganda kang mungkahi para sa ikakaunlad ng negosyo. Ang iyong pananahimik ay nagdudulot ng kahulugan na wala kang pakialam at makasarili. Dapat magising ka sa katotohanan. Lucky numbers at color for the day ang 7, 14, 31, 40 at gray.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) –  Ang paghahanap ng bakanteng oras sa gawain ay hindi magbibigay ng tamlay sa sarili. Magiging maagap sa lahat ng bagay kaya nasa tamang landas ang tinatahak na kaunlaran. Ang pag-ibig ay siyang gabay sa pagsisikap. Lucky numbers at color for the day ang 12, 19, 26, 27 at lemon green.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Maganda ang pagkakataon upang hanapin ang dekalidad na investment kaysa magmukmok at walang gawin. Ang talino ay malaking puhunan para sa ikauunlad kaya panahon na upang magamit sa makabuluhang bagay. Huwag pansinin ang mga tumututol, ituloy ang binabalak. Lucky numbers at color for the day ang 8, 19, 21, 24 at blue.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Upang magtagumpay, magsaliksik ng mga detalye at iayon sa sarili. Kung may hindi nalalaman, huwag mahiyang magtanong. Umaayon ang panahon sa pagsasaliksik ng mga bagay na wala sa kaalaman. May pagkakataon na sasalungat ka sa gusto ng iba at igiit ang sariling katuwiran. Lucky numbers at color for the day ang 3, 16, 18, 38 at cream.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) –  Kumpetisyon sa trabaho lalo na sa promosyon ay magiging mahigpit. Subalit kung may promosyon sa pinapasukan, asahan na isa ka sa kanila. May matatanggap na hindi inaasahang regalo o balita. Isang kaibigan ang mangangaila­ngan ng tulong materyal o payo. Lucky numbers at color for the day ang 15, 28, 32, 39 at yellow.

PSN ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch:

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Huwag nang hanapin sa malayo ang hinahanap dahil nasa tabi lamang ito o kaya’y sa iyong harapan. Hindi bunganga ang makakakita kundi mata, kaya iwasan ang magmura o magalit kung may hinahanap. Lucky numbers at color for the day ang 8, 16, 32, 42 at orange.

TAURUS (Abril 20- Mayo 20) – Mas nana­isin mong mamasyal kaysa pumasok sa trabaho o paaralan na dapat paglabanan dahil daan ito ng iyong kabiguan sa hinaharap. Ang maglibang ay hindi masama kung gagamitin ang tamang oras para rito. Obligasyon muna bago maglibang. Lucky numbers at color for the day ang 2, 10, 25, 38 at red.

GEMINI  (Mayo 21- Hunyo 21) –  Makinig, magmasid at pag-aralang mabuti bago magbigay ng suhestiyon o opinyon. Huwag magpabigla-bigla dahil posibleng magkaroon ng mga pagkakamali. Mag-ingat. Lucky numbers at color for the day ang 9, 15, 23, 33 at maroon.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Ituloy ang gustong gawin dahil naghihintay ang tagumpay, maliban kung labag sa batas ng tao at Diyos. Huwag sayangin ang panahon sa hindi pagkilos sa binabalak. Maganda ang resulta ng gawain kung sisimulan kaagad. Wala kang mapapala kung ipagpapabukas ang dapat gawin ngayon. Lucky numbers at color for the day ang 4, 13, 33, 41 at lavender.

LEO  (Hulyo 23- Agosto 22) –  Ta­nging ikaw lamang ang makakatuklas sa tamang daan ng iyong tagumpay, kaya huwag mag-atubiling paglaanan ng panahon ang pagsasaliksik. Kung tiyak ang sarili sa gagawin, hindi malayong magtagumpay ka. Ngunit kung may duda, huwag ituloy dahil mabibigo ka. Lucky numbers at color for the day ang 1,17, 29, 40 at brown.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Magiging matibay ang iyong pundas­yon sa larangan ng trabaho, kung may magaganda kang mungkahi na ikagaganda at ikakaunlad ng negosyo. Ang iyong pananahimik ay nagbibigay ng impresyon na pagkamakasarili. Lucky numbers at color for the day ang 7, 14, 31 ,40 at gray.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Sikapin ang naalintanang mga gawain ay matapos bago sumapit ang hapon. Ang anumang maiwanang gawain ngayon ay magiging walang kabuluhan sa hinaharap. Ang kalusugan ay hindi magiging sagabal sa pagtupad ng tungkulin at obligasyon. Nasa sariling pagsisikap ang ikakaunlad. Lucky numbers at color for the day ang 10, 15, 18, 38 at orange.

PSN ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch:
  • Follow Us: