Ginger (35)

‘‘ANG laki po nang nagawa mo Sir sa buhay ni Marie,’’ sabi ni Ginger nang tumatakbo na ang sasakyan. ‘‘Kung hindi ka po nagpresenta, baka hindi pa napapatawad si Marie ng mga magulang niya.’’

‘‘Pero di ba sabi mo, ikaw ang magsasabi sa mga magulang ni Marie kung hindi ako nagpresenta ?’’

‘‘Oo nga po pero hindi ako sure kung makukumbinsi ko ang parents ni Marie. Baka mahirapan ako. Hindi katulad mo na mabilis na napagpaliwanagan ang parents. Lumambot ang damdamin sa mga sinabi mo Sir. Mahusay ang pagkakasabi mo kanina Sir. Hindi nga ako makapaniwala na mahusay ka palang kumumbinsi.’’

‘‘Puwede na ba akong ahente ng insurance, he-he-he!’’

Nagtawa si Ginger.

‘‘Puwede Sir. Marami kang mahihikayat na bumili ng insurance, ha-ha-ha. Ang ganda mong mangusap.’’

Advertising
Scroll to continue

‘‘Sinabi ko lang naman ang totoo. Siguro’y yun ang nakapagpalambot sa damdamin nina Papa Carlos at Mama Susan.’’

Napatangu-tango na lang si Ginger.

‘‘Teka nga pala, saan ba ang sa inyo at ihahatid na kita?’’

‘‘Malapit na Sir. Diyan sa H. Santos St. Deretso lang Sir.’’

‘‘Sabihin mo kung saan tayo liliko.’’

‘‘Opo Sir.’’

Mamaya-maya, sumapit sila sa H. Santos St.

‘‘Dun po sa red gate na yun Sir.’’

Itinigil ni Anton sa tapat ng gate.

‘‘Daan ka muna Sir at makapagkape muna,’’ anyaya ni Ginger.

‘‘Next time na lang Ginger.’’ (Itutuloy)

Show comments