Ginger (34)

‘‘PATAWAD po sa nagawa ko, Papa, Mama,’’ sabi ni Marie­ habang umiiyak na nakayakap sa papa at mama nito.

Sina Anton at Ginger ay nakatingin sa makabagbag-damdaming tagpo. Si Ginger ay nangingilid ang luha.

‘‘Kung sinabi mo agad sa amin ng papa mo ang nangyari e di nun pa ay napatawad ka na namin. Hindi mo na sana binigyan ng problema ang boss mo. Nakakahiya e top executive ng kompanya ang inabala mo,’’ sabi ng mama ni Marie.

‘‘Oo nga, nakakahiya kay Mr. Anton,’’ sabi naman ng papa ni Marie na na nahihiyang nakatingin kay Anton.

‘‘Okey lang po yun, Papa Carlos. Masaya po ako kapag nakakatulong lalo at empleada ko si Marie. Talaga pong dapat siyang tulungan dahil mabigat ang problema niya.’’

‘‘Salamat po uli, Sir Anton,’’ sabi ni Papa Carlos.

Advertising
Scroll to continue

‘‘Anton na lamang po.’’

‘‘Hindi po namin malilimutan ang ginawa mo aming anak.’’

‘‘Wala pong anuman. Maligaya po ako nalutas ang problema ni Marie.’’

Niyakap ni Mama Susan si Anton.

‘‘Maraming salamat Anton.’’

‘‘Wala pong anuman.

Nag-order ng mga pagkain si Mama Susan at nagkaroon ng salu-salo. Masayang-masaya sila.

Makaraan ang isang oras ay nagpaalam na sina Anton at Ginger.

Nang nasa sasakyan na ang dalawa ay nakahinga sila nang maluwag dahil nalutas ang problema ni Marie. (Itutuloy)

Show comments