EDITORYAL - Pag U-turn sa jetski ni Duterte

Sa usa ka talagsaong pamahayag batok sa China, si Pres. Duterte namahayag nga dili niini iatras ang mga barko sa Pilipinas diha sa West Philippine Sea bisan pa og siya patyon.

Mura siya og sakyanang kalit nga mi U-turn gikan sa naandang pagsige og dayeg sa China.

Sukwahi kini sa gisaway og maayo niyang pamahayag nga komedya ra kadtong iyang panaad atol sa kampanya nga mosakay siya’g jetski ug moadto sa artipisyal nga isla nga gitukod sa China ug iugbok didto ang Bandila sa Pilipinas.

Gawas nga wala niya kini buhata, gipadaplin niya ang kadaogan sa Pilipinas sa 2016 Arbitral Tribunal nga nagbasura sa pangangkon sa China kay mas gipalabi niya ang pagpakigsuod mangingilog og teritoryo.

Nakapasagmuyo kini sa publiko ilabi na sa mga mananagat sa Zambales, Palawan ug Pangasinan nga maoy nawad-an og katungod nga makapanagat didto sa WPS.

Nahibawo ang tanan bahin sa “utang-kabubut-on” nga gisigehan og balik-balik ni Duterte matag pangutan-on siya bahin sa isyu sa WPS.

Advertising
Scroll to continue

Kanunay sab niyang gipahid ug gibasol sa nanglabay nga administrasyon ang paghari-hari karon sa China diha sa WPS.

Sukwahi sa gipaabot nga reaksyon sa administrasyon , inay pagdayeg miani gihapon kini og daghang pagsaway ang pagkambyo ni Duterte.

Dili mabasol ang publiko nganong ingon niini kabugnaw ang ilang pagtagad. Dili motalikod ang mga Pilipino og utang kabubut-on apan lain ng estorya kun teritoryo nay hisgutan.

Sa pagkatinuod dili masakit ang tiyan sa China sa gibuhat ni Duterte kay una sa tanan sila maoy mas daghan og barko didto sa WPS.

Hinuon, dunay maayong padulngan kining pagkambyo ni Duterte. Tungod sa pagkawalay –ayong silingan sa China sama ra og ilang gitukmod si Duterte paduol balik sa Amerika.

Duna na karoy posibilidad nga magkasabot ang Pilipinas ug US nga padayunon ang Visiting Forces Agreement nga gibahad ni Duterte nga iyang putlon.

Posibleng mas palambuon pa kini pahaom sa kasamtangang sitwasyon sa seguridad sa Asya Pasipiko.

Makabenepisyo niini ang US tungod kay makuha-kuhaan ilang hunahunaunon kang Duterte samtang mapuno kini nga problema sa China.

Show comments