Pagsugakod sa mga seniors panahon sa pandemic

Gikan sa Internet, ania kining headline: Coronavirus pandemic: how to help senior citizens. Agi og tubag sa atong pangutana kon giunsa pag-cope sa mga senior citizens (worldwide) niining panahon sa pandemic. 

Matud pa, daghan kuno kaayong mga civic organizations karon ang nglihok pag-provide og pagkaon, lakip na ang Meals on Wheels ug mga local food banks (sa America ni). Ambot kon ato bang maisip nga maoy atong counterpart dinhi ang mga community pantries. There are many organizations working to provide food for seniors right now, including Meals on Wheels and local food banks.

Giingon dinhi nga ang coronavirus “can be lethal to anyone who catches it, but seniors are especially at risk if infected. ” Nagpasabot nga mas vulnerable kitang mga senior citizens kon infections maoy atong hisgotan. Maoy hinungdan nga mas atong gikinahanglan ang tumang pag-amping ug pag-ampo.

Matud ni Dr. Natasha Bhuyan, usa ka family physician sa Phoenix, Arizona: “Eight out of 10 deaths from COVID-19 have been from age 65 or older (mao ba usab kini dinhi sa ato?)The reason why is because our immune system is less effective at fighting infections as we get older. Also, having multiple other chronic diseases” maka-complicate sa panglawas sa mga seniors.

Tambag ni Dr Ria Paul, geriatrician sa Stanford Health Care Services: “The best thing seniors can do right now is to hunker down in self-isolation and practice social distancing.”

Mao na man kini ang atong gihimo dinhi sa atong nasud. Ato lang gayud antuson kining atong pagkabilanggo sulod sa atong mga panimalay.

Advertising
Scroll to continue

Mangita lang pud ta’g mga paagi nga dili kita dag-on sa kamingaw ug kalaay, hangtud nga ma-depressed na lang pud hinuon ta. Daghan man kita’g mga household chores, motabang kita paglihok niini.

Maayo man gani kuno nga ang atong mga batan-on daghan kaayo’g mahimo aron dili ma-grabihan ang kahimtang sa mga senior citizens.

Ania ang pipila ka recommendation sa mga eksperto:  Una sa tanan, matud ni Dr. Paul: “We must also practice self-isolation and social distancing  (as I said, ato na kinining gihimo dinhi sa ato). We shouldn’t be in any physical contact with seniors at this time unless we’re caregivers, in which case we need to treat our own bodies as though they’re an extension of the senior’s we’re caring for.” Sa ato pa, self-amping gyud.

Unya, paggahin og panahon pagtudlo sa mga senior nga makakat-on ug makagamit sa mga modernong teknolohiya.Malipay ang mga seniors niini. Matud ni Dr. Paul: “When I call my patients, they’re so happy to hear my voice. They ask me how I am doing and they want to prolong the conversation.”

Tinuod, apan, dili kini mahitabo kon wala silay kamahoan sa mga modernong teknolohiya, ilabina kon kon wala sila makahupot sa mga gadgets ning atong panahon.

Ug make sure kuno nga ang mga seniors “are correctly informed and up to date about COVID-19

ug bahin sa nagpadayon karon nga pagpamabakuna.

Ato ning padayunon sa sunod higayon. Importante kaayo ni alang kanatong mga senior citizens,

pagtabang nga maka-cope kita niining hulga sa coronavirus.

Show comments