PSN Opinyon ( Leaderboard Top ), pagematch: , sectionmatch: 1

Nalalango sila sa kapangyarihan

DIYOS na lang ang makaaalam kung makailang ulit nang napatunayan ang kasabihan: power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Marupok ang tao. Kapag napataas ang antas sa lipunan ay nagiging palalo. Natutuksong abusuhin ang kapangyarihan. Nakakalimutan na panandalian lang ang lahat. Sinusuway ang Sampung Kautusan. Nakikiapid, nagbubulaan, kumakamal ng yaman na dapat para sa lahat, binabalewala ang buhay ng kapwa -- iniisip na katapat na nila ang Diyos.

Nangyayari ‘yan sa mga chairmen ng malalaking kum­panya o presidente ng pamantasan, miski sa mga obispo ng simbahan. At lalo na sa mga pinuno ng pamahalaan, sibilyan man o militar, sa Ehekutibo, Lehislatura, at Hudikatura. Ang masasamang ehemplo ay tinutularan ng mga ayudante, nagmamasid, at kabataan. Lahat ng nakakaangat nang konti ay umaabuso rin. Nananakit, nanggagantso, nagyayabang. Parang langaw na nakatuntong sa kalabaw, na nag-aakalang mas mataas na siya kaysa kalabaw.

Paulit-ulit din nagaganap ang isa pang kasabihan: the higher they fly, the harder they fall. Mas mataas ang antas o posisyon, mas malala ang pang-aabuso; pero mas malalim at mas malakas din ang pagbagsak. Kadalasan mga nakapaligid lang sa kanya ang nagbabagsak sa kanya. Wasak ang pangalan, sira ang pamilya, ubos ang yaman, lugmok sa sakit, balisa ang isip.

Magsilbi silang leksiyon sa atin. Iwaksi ang tukso. Ituring ang kapangyarihan na pagkakataong magsilbi. Manatiling mapagkumbaba. Maya’t maya kausapin ang Diyos sa dasal, ipagbunyi Siya bilang tagapaglikha ng lahat, tanungin kung ano ang nais Niya. Ang sagot ay nasa konsensiya.

* * *

Makinig sa Sapol, Sabado, 8-10 ng umaga, DWIZ (882-AM).

PSN ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch:
  • Follow Us: