Banat ( Leaderboard Top ), pagematch: 1, sectionmatch: 1

Diwa sa Pasko

Usa ka says anyos nga bata ang nagsab-it og medyas sa ilang bintana human makadungog sa iyang mga kaduwa nga gikinahanglan nga magbutang og medyas aron sudlan og regalo ni Santa Claus. Pag-uli sa ilang panimay, paspas nga nakapangita og medyas ang kabus nga batang babaye, gibira ang siya sa ilang gamay nga kusina ug gipaduol sa ilang bintana. Wa’ madugay, naningkamot nga mokatkat ang bata sa siya ug dayong sab-it sa iyang gamay nga medyas. Puno sa pagtuo ug pagsalig ang bata nga pagka-ugma sa iyang pagmata, aduna nay regalong nagpaabot kaniya su’d sa medyas. Wa’y gipangayong butang ang bata, apan alang niya, kompleto na ang Pasko kun makadawat siya og bisan unsang matang sa regalo sama sa iyang mga higala.

Sayo sa buntag sa adlaw sa Pasko, nimata ang bata dayon bira sa siya ug iyang gipatungod sa may bintana. Gamit ang iyang mubo nga kamot, gipaningkamotan sa bata nga makuha pagbalik ang medyas nga iyang gisab-it sa pagkagabii. Naghinam-hinam siya unsa’y gibutang ni Santa Claus sa iyang medyas o nasu’d ba kaha ang regalo sa kapig-ot sa medyas nga iyang gisablay. Apan dakong pagkahugno sa bata tungod kay wa’y su’d nga regalo sa medyas ug ingon og wa’ matarug ang medyas nga iya pang gi-utingkay sa iyang mga sinina, makadawat lang og regalo sama sa iyang mga higala. Sa tago, hilom nga naghilak ang bata tungod sa kapakyas nga makadawat og regalo. Dihang kalit nga nakamata ang iyang mga gikinanan sa bakho sa bata.

Gisaysay sa bata ang iyang dakong pagkadismaya nga wa’ siya’y nadawat nga regalo sa Pasko ug wa’ matinuod ang gisulti sa iyang mga higala nga kun magsab-it lang siya og medyas, wa’y sipyat og may regalo gyud nga nagpaabot kaniya. Daling nakatimbakuwas sa ilang gihigdaan ang mga ginikanan sa bata aron i-isplikar asa na ang regalong gipaabot sa ilang anak. Simple apan makakugang ang tubag sa inahan. Matud niya, ilang na-obserbahan ang gibitay nga medyas sa tibuok gabii. Apan tungod sa kagamay niini, imposibleng masu’d ang ilang regalo. Naghinam-hinam ang bata nga madungog gikan sa iyang mga ginikanan asa gibutang ang regalo. Apan matod sa amahan, wa’ silay napalit nga regalo ug labaw sa tanan, napakyas sa pag-agi sa ilang panimay si Santa Claus.

Apan matod sa amahan, ang regalo nga ilang ikahatag sa anak mao ang ilang pagmahal ug pag-sakripisyo nga bisan unsa-on, lisud nga masu’d sa medyas ug di’ ma-akos ang kabug-at sa ilang gugma sa bata nga wa’y bisag unsa ka dakong medyas sa kalibutan ang maka-akos sa kabug-aton. Naglisud ang bata sa pagsabot sa gipadayag sa iyang mga ginikanan apan usa lang ang klaro sa iyaha, wa’ siya’y regalong nadawat sa Pasko. Sa tukmang kahilom, hinay-hinay nga niduol ang bata sa iyang mga ginikanan, nigakos ug niingon, di’ mahinungdanon ang gasa nga iyang gipaabot apan ang importante nga nimata siya sa adlaw sa Pasko nga may mga ginikanan nga naminaw sa iyang pagkasubo ug pagkadismaya ug labaw sa tanan, may mga ginikanan siyang nitan-aw sa medyas nga iyang gibitay sa tibuok gabii.

Ang diwa sa Pasko, wa’ sa materyal nga butang. Makabungol na ang maong pamahayag sa matag tuig nga atong saulogon ang Pasko. Apan ang tinud-anay nga kahulogan sa Pasko, wa’ sa unsa ka dako ang medyas nga atong gibitay o unsa ka bug-at ang regalong su’d niini. Apan ang labing mahinungdanon nga kahulogan sa Pasko anaa sa kinailadman natong tanan. Anaa sa makadaghang higayon kang nipadayag sa imong gugma bisan sa mga tawo nga imposibleng mosumbalik sa susamang pagbati kanimo. Wa’ sa kadaghan sa mga higala nimo ang diwa sa kapaskuhan, apan anaa sa kadaghan sa imong nakaaway nga imong gipasaylo ug imong gibuksan ang imong kaugalingon aron dawaton pagbalik ang mga tawo nga nakasakit kanimo.

Sa makadaghang higayon, gipangutana nato ang atong kaugalingon unsa ang tinud-anay nga diwa sa Pasko. Ang says anyos nga bata, sa iyang inosenteng panghuna-huna, maoy nakahatag sa tinud-anay nga buot ipasabot sa pagkatawo sa atong manunubos. Sa matag higayon nga atong gisalikway ang atong Diyos, mas pa nato siyang gibalibaran nga makasu’d sa atong kasing-kasing. Sa makadaghang higayon nga atong gikalimtan ang tinud-anay nga rason sa okasyon, mas pang nagkahanap alang kanato unsa ang kahulogan sa labing gisa-ulog nga selebrasyon.

  • Follow Us: