PSN Opinyon ( Leaderboard Top ), pagematch: , sectionmatch: 1

Asin at ilaw

SA Ebanghelyo tinagubilinan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging asin ng lupa at ilaw ng mundo. Ito’y nangangahulugan na mayroong tayong mga kakayanan at dapat nating isakatuparan ang mga ito upang ang Diyos ay mapapurihan.


Gumagamit tayo ng asin sa pagkain. Ito’y naging bahagi na ng ating buhay. Gumagamit din tayo ng ilaw lalo na sa ating modernong panahon ngayon. Tinutukoy ni Jesus na mga asin at ilaw tayo na kanyang mga tagasunod.


Isinalaysay ni Mateo ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad o mga tagasunod (Mt. 5:13-16).


"‘Kayo’y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya’t itatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao.


"‘Kayo’y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit."


Kapag kayo’y kumakain, napapansin ninyo kung ito’y may lasa o matabang. Kapag matabang, kayo’y humihingi ng asin o di kaya’y ginagamit ang asin o patis na nasa hapag na. Ang asin ay ginagamit din upang mapanatili ang kasariwaan ng anumang pagkaing iluluto pa lamang. Pinapanatili nito ang kalidad ng pagkain. Hindi agad mabubulok ang anumang pagkaing iluluto pa lamang kapag ito ay may asin.


Sinasabi rin ni Jesus sa mga alagad na sila’y dapat maging mga ilaw sa mundo. Dapat silang maging halimbawa ng kabanalan at pananalig. Ang mga Kristiyano, sa pamamagitan ng uri at estilo ng kanilang pamumuhay ay nagbibigay-puri sa kanilang Amang nasa langit.

  • Follow Us: