PSN Kutob ( Leaderboard Top ), pagematch: , sectionmatch: 1

Nobyembre 11, 2017

Pagtitibay: Makapangyarihan ang Manlilikha ng mundo, sa kalooban niya kumakalma ang lahat kahit, pa matinding hagupit ng bagyo. 

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – May lihim na pagtingin ang isang kasamahan o kaibigan. Huwag bigyan ng pagkakataon na mapagsamantalahan ang iyong kabaitan. Mag-ingat. Lucky numbers at color for the day ang 3, 24, 38, 41 at lavender.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) –  Iwasan ang palaging mainit ang ulo. Magiging lubos ang kaligayahan kung kasama ang minamahal. Mag-budget sa paggastos upang may maitabi sa kailangang gamit. Lucky numbers at color for the day ang 7, 18, 29, 37 at white.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Magiging masaya ang pakikisalamuhang sosyal kung bibigyan ng panahon. Ang tamang asal sa pananalita at pakikisama ay dapat pairalin. Lucky numbers at color for the day ang 3, 11, 18, 36 at yellow.

AQUARIUS (Enero 20- Peb­rero 18) –Ang sama­hang pang-kaibigan ay posibleng mauwi sa pag-iibigan. Hindi ka makakatanggi ngayon na magbigay ng tulong sa kaibigan na may kailangan. Lucky numbers at color for the day ang 2, 10, 16, 31 at pink.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) –   Ang mga kaibigan ay maaasahan ng tulong kung kailangan. May pagkasensitibo ang minamahal kaya sikapin ang magparaya at lawakan ang pang-unawa. Lucky numbers at color for the day ang 10, 14,33, 41 at strawberry red.

PSN ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch:

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Ang pagpapahinga ay makabuluhan sa kalusugan. Umaayon ang panahon sa proyektong pang-komunidad. Mas mabiyaya ang nagbibigay kaysa tumatanggap kaya hindi maiiwasan ang makapagbigay ka ng tulong. Lucky numbers at color for the day ang 1, 9, 18, 41 at tangerine.

TAURUS (Abril 20- Mayo 20) – Ang minamahal ay hindi magkakait ng tulong kung kailangan. May haharaping pagkakagastusan na hindi maiiwasan. Lucky numbers at color for the day ang 2, 12, 33, 40 at orange.

GEMINI  (Mayo 21- Hunyo 21) –  Umaayon ang panahon sa pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan. Magiging abala sa mga gawain. Makiisa sa mga kasamahan upang manatili ang harmoniya. Lucky numbers at color for the day ang 6, 18, 34, 38 at orange.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Isang bagong relasyon sa pag-ibig ang magbibigay sigla. Dahil sa kasiglahan, ano man ang hirap o bigat ng gawain ay magaan na mairaraos. Lucky numbers at color for the day ang 5, 16, 28, 32 at avocado green.

LEO  (Hulyo 23- Agosto 22) –  Bagong pag-ibig ang uusbong. Simulan ang magtipid at mag-ipon para sa kinabukasan. Ang mahalagang bagay na gustong gawin ay maipagpapaliban. Walang problema sa trabaho. Lucky numbers at color for the day ang 4, 12, 23, 38 at brown.

VIRGO (Agosto 23- Set­yembre 23) – Hindi magi­ging abala subalit maraming mahahalagang gawain na matatapos dahil angkin ang enerhiya ng sigla. Panindigan ang prinsipyo upang hindi maloko ng iba. Lucky numbers at color for the day ang 7, 12, 21, 37 at jade green.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Ang nakaraang suliranin ay maaaring makalimutan o magkaliwanagan sa kinauukulan. Magaan ang pasok ng pera sa negosyo. Lucky numbers at color for the day ang 11, 20, 34, 41 at royal blue.

PSN ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch:
  • Follow Us: