PSN Kutob ( Leaderboard Top ), pagematch: , sectionmatch: 1

Nobyembre 7, 2017

Pagtitibay: Ang tamang career opportunities ay nakalaan sa akin. Magandang sweldo, matatag na kabuhayan ay inaangkin ko. 

SCORPPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Makakamit ang hinahangad kung buo ang loob. Huwag asahan ang iba kundi ang sarili. Walang iba na gagawa ng iyong kapalaran kundi ang sarili mo. Kung hangad mo ang kaunlaran plano at kilos ang kailangan. Lucky numbers at color for the day ang 2, 14, 30, 42 at red.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Ang pinakamagandang handog sa sarili ay pagbabago. Alam ng sarili kung ano ang mga pagkakamaling nagawa. Kung sisimulan ang pagbabago at pagtuwid ng maling­ landas, tiyak nasa unahan ang tagumpay sa gusto mong makamit. Lucky numbers at color for the day ang 5, 12, 28, 32 at indigo.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Maaari kang makisaya subalit iwasan lamang malasing at ang argumento. Taimtim na pananalangin ang kailangan upang makaiwas sa hindi magandang mangyayari. Dobleng pag-iingat ang dapat gawin sa araw na ito. Lucky numbers at color for the day ang 7, 25, 30, 39, 41 at white.

AQUARIUS ( Enero 20 - Pebrero 18) – Kapakanan ng sarili bago ng iba ang dapat isaalang-alang. Hindi ka maaaring makatulong kung kapos sa sarili. Kung walang tiyaga at sipag hikahos ang daranasin. Sikapin ang magbago at nakakatiyak na magiging masagana ang buhay. Lucky numbers at color for the day ang 13, 15, 26, 40 at beige.

PISCES (Pebrero 19 - Marso  20) – Kung ano ang ipi­nunla ay siyang aanihin. Kung gumawa ng kasamaan, gagawin din ito sa iyo ngayon. Kung napabilang ka rito, panahon na nang pagbabago upang hindi ka malasin sa buhay. Sayang nasa tamang landas pa naman ang suwerte kaya kumilos ka. Lucky numbers at color for the day ang 6, 20, 31, 44 at green.

PSN ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch:

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Maligaya ang araw at upang maging masagana ang darating pang mga araw, patawarin ang mga taong nagkasala at humingi­ ng tawad sa nagawan ng kasalanan. Alam ng sarili kung ano ang dapat baguhin sa ugali kaya baguhin ang dapat baguhin upang umunlad. Lucky numbers at color for the day ang 1, 13, 27, 42 at indigo.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Kung ang suliranin ay pera dahil kapos, huwag mabahala dahil alam ng mga minamahal kung gaano ka nagsikap. Ang pagkakaisa ng pamilya ay dapat pag-ibayuhin. Magsikap dahil habang may buhay, may pag-asa. Ipagpatuloy ang pagsisikap, nasa tamang landas ka ng tagumpay.Lucky numbers at color for the day ang 9, 17, 29, 30 at avocado green.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo  21) – Kahirapan ang dina­ranas ng karamihan dahil sa krisis, kung napabilang ka rito, huwag mawalan ng pag-asa. Maraming bagay ang magagawa upang kumita kung magsisikap. Kung magsisimula ng munting negosyo, tiyak uunlad. Lucky numbers at color for the day ang 12, 25, 39, 41 at dollar green.

CANCER (Hunyo  22 - Hulyo 22) – Kung magsi­sikap at magtitiyaga, lalandasin ang tamang daan ng kaunlaran sa hinaharap. Kung gustong magbago ang takbo ng buhay baguhin ang baluktot na ugali. Huwag asahan na mapasakamay ang karangyaan kung tamad. Lucky numbers at color for the day ang 3, 15, 28, 33 at brown.

LEO  (Hulyo 23 - Agosto 22) – Balikan ang alaala ng kahapon dahil ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa patutunguhan. Ang pagkakamali sa nakalipas ay aral na hindi dapat maulit. Nasa panig ngayon ang pagkakamali kaya mag-ingat. Lucky numbers at color for the day ang 2, 14, 27, 33 at fuchsia 

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Makikita ngayon­ ang pagkakamali sa buhay, kung itutuwid at babaguhin, malaking pag-asa na landasin ang kaunlaran. Ipagpa­tuloy ang sipag, tiyaga at pasensiya nang makita ang kaunlaran. Lucky numbers at color for the day ang 3, 10, 17, 35 at pink.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Daranasin ang hirap at hikaos kung ang ugaling makasarili ay hindi babaguhin. Kung babaguhin ang patakaran at magiging­ matulungin at maunawain, dadaloy ang suwerte. Kung nagkamali, matutong humingi ng dispensa. Kung may nagkasala, matutong magpatawad. Lucky numbers at color for the day ang 1, 14, 16, 30 at blue.

PSN ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch:
  • Follow Us: