PSN Bansa ( Leaderboard Top ), pagematch: , sectionmatch: 1

High school students, guro binalaan sa Internet

MANILA, Philippines - Binalaan kahapon ng Department of Education (DepEd) ang lahat ng mga mag-aaral at guro sa high school na magpatupad ng magandang asal sa pag­gamit ng internet sa pa­ ara­lan kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pag­bubukas ng mga “porn sites” at paggamit ng mga masasamang lenggu­wahe sa komunikasyon.

Sa ilalim ng DepEd Order no. 105 series of 2009, kailangang marekord ang lahat ng websites na bini­bisita ng mga estudyante. Kabilang sa mga “content” na mahigpit na pinagba­ba­wal ang pornograpiya, bas­tos na salita, pag­mumura, panlalait sa ibang lahi, ka­sarian, kulay, relihiyon, pi­nagmulan, edad, at kaka­ya­hang pi­sikal o mental.

Mahigpit ring ipinagba­bawal ang paggamit sa in­ternet sa pagbibigay ng tulong at suportang moral sa indibidwal, grupo o or­ganisasyon na nagnanais na pabagsakin ang pama­halaan o makakaliwang grupo lalo na ang mga sangkot sa rebelyon, pa­nanabotahe, pang-ees­piya at terorismo.

Pinaalalahanan rin ang mga opisyal ng mga paara­lan na kailangang mga oto­risado lamang ang gagamit ng internet para sa pag-aaral, pa­nanaliksik, serbis­yo at iba pang gawain sa edu­kas­yon. Mahigpit na ipinag­babawal ang pagga­mit nito sa personal na ne­gosyo, gaming, pagsu­sugal, politika, at iba pang iligal na gawain. (Danilo Garcia)

PSN ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch:
  • Follow Us: